การจัดการความรู้

ผลงาน KM กองบริการกลาง

Emergency Alert แจ้งเหตุฉุกเฉินทันเวลา

อ่านต่อ..      งานนำเสนอ..       Poster..      A3..  

ผลงาน KM กองบริหารทั่วไป

PR Super Live! Like เลย!!

อ่านต่อ..      งานนำเสนอ..       Poster..      A3..  

ผลงาน KM กองบริหารวิชาการและนิสิต

การจัดการความรู้โดยใช้ Model Office of Kamphaeng Saen Campus ในการพัฒนางานประจำ : การแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำอาคารศูนย์เรียนรวมเบื้องต้น

อ่านต่อ..      งานนำเสนอ..       Poster..      A3..

ผลงาน KM กองบริหารทรัพย์สิน

คู่มือการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

อ่านต่อ..

ผลงานองค์ความรู้ต่อยอดกองบริการกลาง

การทาถุงผ้าใส่เจลประคบเย็น

อ่านต่อ..      งานนำเสนอ..       Poster..      A3..        คลิป VDO..

ผลงานองค์ความรู้ต่อยอดกองบริหารวิชาการและนิสิต

การแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนประจาอาคารศูนย์เรียนรวมเบื้องต้น

อ่านต่อ..      งานนำเสนอ..       A3..

ผลงานองค์ความรู้นวัตกรรม สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

นวัตกรรมการจองร้านค้าด้วยระบบ Cloud Computing

อ่านต่อ..      Poster..       A3..

ความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

อ่านต่อ..

การให้บริการรถยนต์แก่ผู้บริหาร

อ่านต่อ..

การศึกษาดูงานเรื่อง EdPEx

อ่านต่อ..

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

อ่านต่อ..

การวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ..

สรุปถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนรู้

อ่านต่อ..

หมวด 4 การจัดการความรู้

อ่านต่อ..

นวัตกรรมการทาเจลประคบเย็นด้วยตนเองสำหรับลดอาการปวดและบวม

อ่านต่อ..

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191